Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16272 88,83%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 48 0,26%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1065 5,81%
Code 403 - Zakazane 2 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 925 5,05%