Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14134 92,42%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 13 0,09%
Code 304 - Niezmodyfikowany 374 2,45%
Code 404 - Nie znaleziono 769 5,03%