Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 19247 92,05%
Code 206 - Częściowa zawartość 33 0,16%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 473 2,26%
Code 404 - Nie znaleziono 1149 5,49%