Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 19444 93,14%
Code 206 - Częściowa zawartość 31 0,15%
Code 304 - Niezmodyfikowany 118 0,57%
Code 403 - Zakazane 4 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 1280 6,13%