Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 27003 84,87%
Code 206 - Częściowa zawartość 12 0,04%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 83 0,26%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3299 10,37%
Code 403 - Zakazane 7 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 1412 4,44%