Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 14080 67,11%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3859 18,39%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 69 0,33%
Code 304 - Niezmodyfikowany 753 3,59%
Code 404 - Nie znaleziono 2218 10,57%