Lista TOP 30 z 3986 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 399 1,91% 0,001 7,17 Mb 0,41% /
2 178 0,85% 0,000 128,77 Kb 0,01% /edc_application/Styles/Editor.css
3 176 0,84% 0,000 27,42 Mb 1,56% /images/index_r1_c1.jpg
4 169 0,81% 0,000 333,98 Kb 0,02% /edc_style.css
5 168 0,80% 0,000 9,30 Mb 0,53% /edc_plugins/JQuery/jquery-1.3.2.min.js
6 165 0,79% 0,000 297,87 Kb 0,02% /edc_application/Scripts/General.js
7 164 0,79% 0,000 847,17 Kb 0,05% /edc_application/Styles/Main.css
8 164 0,79% 0,000 895,43 Kb 0,05% /edc_plugins/Fancybox/jquery.fancybox.css
9 162 0,78% 0,000 1,41 Mb 0,08% /edc_plugins/Fancybox/jquery.fancybox-1.2.1.pack.js
10 161 0,77% 0,000 298,26 Kb 0,02% /styl.css
11 159 0,76% 0,000 445,12 Kb 0,02% /edc_admin/Popups.js
12 151 0,72% 0,000 961,73 Kb 0,05% /images/index_r3_c1.jpg
13 148 0,71% 0,000 1,25 Mb 0,07% /edc_plugins/Fancybox/jquery.easing.1.3.js
14 147 0,70% 0,000 338,06 Kb 0,02% /images/index_r4_c1.jpg
15 142 0,68% 0,000 1,03 Mb 0,06% /images/index_r2_c1.jpg
16 141 0,68% 0,000 1,89 Mb 0,11% /edc_media/Page/SidebarSimple/TinyImages/Wolnelektury-03.png
17 141 0,68% 0,000 156,40 Kb 0,01% /images/kw.jpg
18 140 0,67% 0,000 2,26 Mb 0,13% /edc_media/Page/SidebarSimple2/TinyImages/Bip-09.jpg
19 139 0,67% 0,000 174,34 Kb 0,01% /images/tlo.jpg
20 138 0,66% 0,000 4,10 Mb 0,23% /edc_media/Page/SidebarSimple/TinyImages/Indeks-01.jpg
21 134 0,64% 0,000 156,93 Kb 0,01% /images/1.jpg
22 134 0,64% 0,000 347,27 Kb 0,02% /images/index_r13_c1.jpg
23 134 0,64% 0,000 335,33 Kb 0,02% /images/index_r15_c1.jpg
24 133 0,64% 0,000 2,02 Mb 0,12% /edc_media/Page/SidebarSimple/TinyImages/Fidkar.jpg
25 132 0,63% 0,000 2,41 Mb 0,14% /edc_media/Page/SidebarSimple/TinyImages/Portki.jpg
26 131 0,63% 0,000 1,10 Mb 0,06% /images/index_r8_c3.jpg
27 130 0,62% 0,000 519,68 Kb 0,03% /images/index_r4_c3.jpg
28 130 0,62% 0,000 302,84 Kb 0,02% /images/index_r9_c1.jpg
29 129 0,62% 0,000 973,39 Kb 0,05% /images/index_r11_c3.jpg
30 129 0,62% 0,000 1008,82 Kb 0,06% /images/index_r6_c3.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 3986 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 107 0,51% 0,000 90,44 Mb 5,16% /edc_media/Page/Index/TinyImages/A12.jpg
2 103 0,49% 0,000 44,97 Mb 2,56% /edc_media/Page/Index/TinyImages/Wp20180419102858pro.jpg
3 104 0,50% 0,000 38,67 Mb 2,21% /edc_media/Page/Index/TinyImages/Wp20180508092037pro.jpg
4 104 0,50% 0,000 36,75 Mb 2,10% /edc_media/Page/Index/TinyImages/187684214743028995806476500027033513230787o.jpg
5 176 0,84% 0,000 27,42 Mb 1,56% /images/index_r1_c1.jpg
6 101 0,48% 0,000 16,75 Mb 0,96% /edc_media/Page/Index/TinyImages/Wp20180906110518pro.jpg
7 63 0,30% 0,000 16,03 Mb 0,91% /propozycje.html
8 47 0,23% 0,000 12,11 Mb 0,69% /list/category_1.html
9 168 0,80% 0,000 9,30 Mb 0,53% /edc_plugins/JQuery/jquery-1.3.2.min.js
10 399 1,91% 0,001 7,17 Mb 0,41% /
Lista 25 z 3986 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 399 1,91% 0,001 7,17 Mb 0,41% /
2 47 0,23% 0,000 12,11 Mb 0,69% /list/category_1.html
3 168 0,80% 0,000 9,30 Mb 0,53% /edc_plugins/JQuery/jquery-1.3.2.min.js
4 164 0,79% 0,000 847,17 Kb 0,05% /edc_application/Styles/Main.css
5 63 0,30% 0,000 16,03 Mb 0,91% /propozycje.html
6 169 0,81% 0,000 333,98 Kb 0,02% /edc_style.css
7 148 0,71% 0,000 1,25 Mb 0,07% /edc_plugins/Fancybox/jquery.easing.1.3.js
8 164 0,79% 0,000 895,43 Kb 0,05% /edc_plugins/Fancybox/jquery.fancybox.css
9 162 0,78% 0,000 1,41 Mb 0,08% /edc_plugins/Fancybox/jquery.fancybox-1.2.1.pack.js
10 161 0,77% 0,000 298,26 Kb 0,02% /styl.css
11 165 0,79% 0,000 297,87 Kb 0,02% /edc_application/Scripts/General.js
12 47 0,23% 0,000 650,62 Kb 0,04% /filia-grywald.html
13 159 0,76% 0,000 445,12 Kb 0,02% /edc_admin/Popups.js
14 178 0,85% 0,000 128,77 Kb 0,01% /edc_application/Styles/Editor.css
15 176 0,84% 0,000 27,42 Mb 1,56% /images/index_r1_c1.jpg
16 127 0,61% 0,000 222,08 Kb 0,01% /java.js
17 147 0,70% 0,000 338,06 Kb 0,02% /images/index_r4_c1.jpg
18 47 0,23% 0,000 3,46 Mb 0,20% /edc_media/Page/Propozycje/TinyImages/Wp20170822110844pro-01.jpg
19 140 0,67% 0,000 2,26 Mb 0,13% /edc_media/Page/SidebarSimple2/TinyImages/Bip-09.jpg
20 139 0,67% 0,000 174,34 Kb 0,01% /images/tlo.jpg
21 101 0,48% 0,000 16,75 Mb 0,96% /edc_media/Page/Index/TinyImages/Wp20180906110518pro.jpg
22 107 0,51% 0,000 90,44 Mb 5,16% /edc_media/Page/Index/TinyImages/A12.jpg
23 24 0,11% 0,000 303,65 Kb 0,02% /regulaminy.html
24 151 0,72% 0,000 961,73 Kb 0,05% /images/index_r3_c1.jpg
25 104 0,50% 0,000 38,67 Mb 2,21% /edc_media/Page/Index/TinyImages/Wp20180508092037pro.jpg